Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 69. Незалежність

  1. Рада діє незалежно під час виконання своїх завдань чи здійснення своїх повноважень відповідно до статей 70 і 71.
  2. Без обмеження запитів Комісії, вказаних у пункті (b) статті 70(1) та статті 70(2), Рада, під час виконання своїх завдань чи здійснення своїх повноважень, не повинна запитувати чи приймати вказівки від будь-якої особи.