Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 73. Голова

  1. Рада обирає голову та двох заступників голови з числа її членів простою більшістю.
  2. Строк повноважень Голови та заступників Голови становить п'ять років з можливістю переобрання на повторний строк.