Перейти до змісту

ГЛАВА XI. Прикінцеві положення


Стаття 95. Взаємозв'язок із Директивою 2002/58/ЄС

  1. Регламент не покладає додаткових обов'язків на фізичних або юридичних осіб у зв'язку з опрацюванням у сфері постачання послуг електронного зв'язку, що є публічно доступними, в комунікаційних мережах загального доступу в Союзі щодо питань, за якими вони підлягають виконанню конкретних обов'язків з тією самою метою, встановленою в Директиві 2002/58/ЄС.