Перейти до змісту

ГЛАВА VI. Незалежні наглядові органи

Секція 2. Компетенція, завдання і повноваження


Стаття 58. Повноваження

 1. Кожний наглядовий орган має всі слідчі повноваження, а саме:
  1. видавати розпорядження контролеру або оператору і, за необхідності, представнику контролера або оператора надати будь-яку інформацію, яку він вимагає для виконання своїх завдань;
  2. проводити розслідування в формі перевірок захисту даних;
  3. здійснювати перегляд сертифікацій, виданих згідно зі статтею 42(7);
  4. повідомляти контролера або оператора про передбачуване порушення цього Регламенту;
  5. отримувати, від контролера або оператора, доступ до всіх персональних даних і до всієї інформації, необхідної для виконання його завдань;
  6. отримувати доступ до будь-яких приміщень контролера або оператора, в тому числі до будь-якого обладнання і засобів опрацювання даних згідно з процесуальним законодавством Союзу чи держави-члена.
 2. Кожний наглядовий орган має всі виправні повноваження, а саме:
  1. надсилати попередження контролеру або оператору про те, що призначені операції опрацювання ймовірно порушать положення цього Регламенту;
  2. виносити догану контролеру або оператору, якщо операції опрацювання порушують положення цього Регламенту;
  3. наказувати контролеру або оператору дотримуватися запитів суб'єкта даних для реалізації його прав відповідно до цього Регламенту;
  4. наказувати контролеру або оператору привести операції опрацювання у відповідність з положеннями цього Регламенту, за необхідності, у встановленому порядку та протягом встановленого періоду;
  5. наказувати контролеру повідомити суб'єкта даних про порушення захисту персональних даних;
  6. накладати тимчасове чи остаточне обмеження, в тому числі, заборону, на опрацювання.
  7. наказувати здійснити виправлення чи стирання персональних даних або обмеження опрацювання згідно зі статтями 16, 17 і 18, і нотифікацію про такі дії кожного одержувача, якому було розкрито персональні дані відповідно до статті 17(2) і статті 19;
  8. відкликати сертифікацію чи наказати органу сертифікації відкликати сертифікацію, видану відповідно до статей 42 і 43, або наказати органу сертифікації не видавати сертифікацію, якщо вимоги для сертифікації не виконано або більше не виконуються;
  9. накладати адміністративні штрафи відповідно до статті 83, як доповнення до, чи замість, заходів, вказаних у цьому параграфі, залежно від обставин кожної індивідуальної справи;
  10. наказувати призупинення потоків даних до одержувача в третій країні чи до міжнародної організації.
 3. Кожний наглядовий орган має всі дозвільні і консультативні повноваження, а саме:
  1. консультувати контролера відповідно до процедури попередніх консультацій, вказаної в статті 36;
  2. видавати, за власною ініціативою чи на запит, висновки для національного парламенту, уряду держави-члена чи, відповідно до законодавства держави-члена, інших установ і органів, а також громадськості щодо будь-якого питання, пов'язаного з захистом персональних даних;
  3. надавати дозвіл на опрацювання, вказане в статті 36(5), якщо законодавство держави-члена вимагає надання такого попереднього дозволу;
  4. надавати висновок і затверджувати проекти кодексів поведінки відповідно до статті 40(5);
  5. надавати акредитацію органам сертифікації відповідно до статті 43;
  6. видавати сертифікації та затверджувати критерії сертифікації відповідно до статті 42(5);
  7. ухвалювати стандартні положення щодо захисту даних, вказані в статті 28(8) та пункті (d) статті 46(2);
  8. надавати дозвіл на договірні положення, вказані в пункті (a) статті 46(3);
  9. надавати дозвіл на адміністративні домовленості, вказані в пункті (b) статті 46(3);
  10. затверджувати зобов'язальні корпоративні правила відповідно до статті 47.
 4. На реалізацію повноважень, покладених на наглядовий орган відповідно до цієї статті, поширюються належні гарантії, у тому числі, дієвий судовий засіб правового захисту та належний процес, передбачений в законодавстві Союзу або держави-члена згідно з Хартією.
 5. Кожна держава-член забезпечує на законодавчому рівні, щоб її наглядовий орган було наділено повноваженням виносити порушення цього Регламенту до уваги судових органів і, в разі необхідності, розпочинати процесуальні дії чи іншим чином залучати до них для того, щоб забезпечити виконання положень цього Регламенту.
 6. Кожна держава-член може передбачити на законодавчому рівні, щоб її наглядовий орган було наділено додатковими повноваженнями, крім тих, що вказано в параграфах 1, 2 і 3. Реалізація таких повноважень не повинна перешкоджати результативному застосуванню глави VII.