Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 76. Конфіденційність

  1. Обговорення Ради є конфіденційними, якщо Рада вважає це за необхідне, як передбачено в її правилах процедури.

    Доступ до документів, поданих до членів Ради, експертів і представників третіх сторін, регулюється Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1049/2001