Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 74. Завдання Голови

  1. Голова має такі завдання:
    1. скликати засідання Ради та готувати його порядок денний;
    2. повідомляти керівний наглядовий орган і залучені наглядові органи про рішення, схвалені Радою відповідно до статті 65;
    3. забезпечувати вчасне виконання завдань Ради, зокрема, щодо механізму послідовності, вказаного в статті 63.
  2. Рада встановлює розподіл завдань між Головою та заступниками Голови в своїх правилах процедури.